Контакти

0886 07 37 07 – Миро 0878 567 200 – Дени salsa

гр. В.Търново – 4ти етаж на бивш Битов комбинат на ул.”Ниш”7 (2рия вход на сградата към ул.”Ален Мак”)

гр. В.Търново – 4ти етаж на бивш Битов комбинат на ул.”Ниш”7 (2рия вход на сградата към ул.”Ален Мак”)